ร.ร.สตรีวิทยา รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2554
สร้างเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 - เวลา 17:31:00

 

ร.ร.สตรีวิทยา รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2554 


     การรับสมัคร

     1.ประเภทนักเรียนทั่วไป จำนวน 200 คน

     2.ประเภทเขตพื้นที่บริการ จำนวน 200 คน
     - เขตพื้นที่บริการ 
       เขตพระนคร 4 แขวง ได้แก่ แขวงบวรนิเวศ,แขวงบ้านพานถม,แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ,แขวงตลาดยอด

     3.ประเภทเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 100 คน
     3.1 ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนสตรีวิทยา
     3.2 ผู้ทำคุณความดีให้สตรีวิทยา

     กำหนดการ

     รับระเบียบการ 
     10 - 16 มีนาคม 2554 เวลา 8.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

     รับสมัคร 
     12 - 16 มีนาคม 2554 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
     18 มีนาคม 2554 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

     สอบคัดเลือก 
     19 มีนาคม 2554 เวล 9.00 - 12.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

     ประกาศผลสอบ
     22 มีนาคม 2554 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา และทางเว็บไซต์โรงเรียน
http://www.satriwit.ac.th/

     มอบตัว 
     2 เมษายน 2554 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

 

แหล่งข้อมูล www.satriwit.ac.th www.dek-d.com